0225 3 964 888

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ECO BRICK

Sự lựa chọn bền vững cho tương lai

Số 16 đường Cầu Bính, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng | 0359 023 023 | ecobrickcompany@gmail.com
  • Nền trang con
Gạch xây 4 vách Era X05-200
Gạch xây 4 vách Era X05-200

Kích thước: 390 x 200 x 130

Gạch xây 4 vách Era X05-170
Gạch xây 4 vách Era X05-170

Kích thước: 390 x 170 x 130

Gạch 3 vách Era X05-100
Gạch 3 vách Era X05-100

Kích thước: 390x100x130

Gạch xây 2 vách Era X04
Gạch xây 2 vách Era X04

Kích thước: 220 x 105 x130

Gạch xây 3 vách Era X03-150
Gạch xây 3 vách Era X03-150

Kích thước 390 x 150 x 190

Gạch xây 2 lỗ Era X02
Gạch xây 2 lỗ Era X02

Kích thước 220x105x60

Gạch xây đặc Era X01-105
Gạch xây đặc Era X01-105

Kích thước 220x105x60

Gạch đặc Era X01-95
Gạch đặc Era X01-95

Kích thước: 200x95x60

Gạch hình vuông Era C06
Gạch hình vuông Era C06

Kích thước: 400x400x40

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ECO BRICK