0225 3 964 888

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ECO BRICK

Sự lựa chọn bền vững cho tương lai

Số 57 Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng | 0359 023 023 | ecobrickcompany@gmail.com
  • Nền trang con
Gạch tự chèn zic zac Era C02-60
Gạch tự chèn zic zac Era C02-60

Kích thước 225xx112x60

Gạch tự chèn chữ nhật Era C01
Gạch tự chèn chữ nhật Era C01

Kích thước 200x100x60

Gạch xây 4 vách Era X05-200
Gạch xây 4 vách Era X05-200

Kích thước: 390 x 200 x 130

Gạch xây 4 vách Era X05-170
Gạch xây 4 vách Era X05-170

Kích thước: 390 x 170 x 130

Gạch xây 4 vách Era X05-150
Gạch xây 4 vách Era X05-150

Kích thước: 390x150x130 

Gạch 3 vách Era X05-100
Gạch 3 vách Era X05-100

Kích thước: 390x100x130

Gạch xây 2 vách Era X04
Gạch xây 2 vách Era X04

Kích thước: 220 x 105 x130

Gạch xây 3 vách Era X03-150
Gạch xây 3 vách Era X03-150

Kích thước 390 x 150 x 190

Gạch xây 2 lỗ Era X02
Gạch xây 2 lỗ Era X02

Kích thước 220x105x60

Gạch xây đặc Era X01-105
Gạch xây đặc Era X01-105

Kích thước 220x105x60

Gạch đặc Era X01-90
Gạch đặc Era X01-90

Kích thước: 190x90x60

Gạch đặc Era X01-95
Gạch đặc Era X01-95

Kích thước: 200x95x60

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ECO BRICK