0225 3 964 888

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ECO BRICK

Sự lựa chọn bền vững cho tương lai

Số 16 đường Cầu Bính, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng | 0359 023 023 | ecobrickcompany@gmail.com
  • Nền trang con

Hotline hỗ trợ

support online
Sự lựa chọn bền vững cho tương lai
ecobrickcompany@gmail.com
0225 3 964 888
Gạch xây 4 vách Era X05-200
Gạch xây 4 vách Era X05-200

Kích thước: 390 x 200 x 130

Gạch xây 4 vách Era X05-170
Gạch xây 4 vách Era X05-170

Kích thước: 390 x 170 x 130

Gạch xây 2 vách Era X04
Gạch xây 2 vách Era X04

Kích thước: 220 x 105 x130

Gạch xây đặc Era X01-105
Gạch xây đặc Era X01-105

Kích thước 220x105x60

Gạch xây 2 lỗ Era X02
Gạch xây 2 lỗ Era X02

Kích thước 220x105x60

Gạch xây 2 vách lỗ thủng
Gạch xây 2 vách lỗ thủng

Kích thước: 390 x 190 x 190

Gạch xây 2 vách lỗ thủng
Gạch xây 2 vách lỗ thủng

Kích thước: 390 x 100 x 190

Gạch xây 2 vách
Gạch xây 2 vách

Kích thước: 400 x 200 x 150

Gạch xây 2 vách
Gạch xây 2 vách

Kích thước: 400x200x200

Gạch xây 3 vách Era X03-150
Gạch xây 3 vách Era X03-150

Kích thước 390 x 150 x 190

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ECO BRICK