0225 3 964 888

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ECO BRICK

Sự lựa chọn bền vững cho tương lai

Số 16 đường Cầu Bính, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng | 0359 023 023 | ecobrickcompany@gmail.com
  • Nền trang con
Gạch màu xây không trát Era T01
Gạch màu xây không trát Era T01

Kích thước: 220 x 105 x 60

Gạch mũ tường
Gạch mũ tường

Kích thước 250x200x30

Gạch xây trụ cột
Gạch xây trụ cột

Kích thước 400x400x200

Gạch xây trụ cột giả đá
Gạch xây trụ cột giả đá

Kích thước 300x300x190

Gạch xây 2 vách
Gạch xây 2 vách

Kích thước: 400x200x200

Gạch xây 2 vách
Gạch xây 2 vách

Kích thước: 400 x 200 x 150

Gạch xây 2 vách lỗ thủng
Gạch xây 2 vách lỗ thủng

Kích thước: 390 x 190 x 190

Gạch xây 2 vách
Gạch xây 2 vách

Kích thước 390x190x190

Gạch xây 2 vách lỗ thủng
Gạch xây 2 vách lỗ thủng

Kích thước: 390 x 100 x 190

Gạch giả đá 2 vách
Gạch giả đá 2 vách

Kích thước: 390x190x190

Gạch bó vỉa
Gạch bó vỉa

Các kích thước

Gạch máng xối
Gạch máng xối

Các kích thước

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ECO BRICK