0225 3 964 888

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ECO BRICK

Sự lựa chọn bền vững cho tương lai

Số 16 đường Cầu Bính, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng | 0359 023 023 | ecobrickcompany@gmail.com
  • Nền trang con

ECO BRICK đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất gạch không nung của Poyatos (Tây Ban Nha) hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay đem lại chất lượng sản phẩm tốt.

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ECO BRICK