0225 3 964 888

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ECO BRICK

Sự lựa chọn bền vững cho tương lai

Số 16 đường Cầu Bính, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng | 0359 023 023 | ecobrickcompany@gmail.com
  • Nền trang con

Hotline hỗ trợ

support online
Sự lựa chọn bền vững cho tương lai
ecobrickcompany@gmail.com
0225 3 964 888

Gửi thông tin liên hệ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ECO BRICK

Địa chỉ: Số 16 đường Cầu Bính, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3 964 888

Hotline: 0359 023 023

Fax: 0225 358 1367

Email: ecobrickcompany@gmail.com

Website: http://ecobrick.com.vn/

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ECO BRICK