0225 3 964 888

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ECO BRICK

Sự lựa chọn bền vững cho tương lai

Số 16 đường Cầu Bính, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng | 0359 023 023 | ecobrickcompany@gmail.com
  • Nền trang con

Hotline hỗ trợ

support online
Sự lựa chọn bền vững cho tương lai
ecobrickcompany@gmail.com
0225 3 964 888
Gạch Chữ nhật to Era C05
Gạch Chữ nhật to Era C05

Kích thước: 600x300x60

Gạch lục giác Era C04
Gạch lục giác Era C04

Kích thước: 230x200x60

Gạch tự chèn chữ I Era C03
Gạch tự chèn chữ I Era C03

Kích thước: 200x170x60

Gạch máng xối
Gạch máng xối

Các kích thước

Gạch bó vỉa
Gạch bó vỉa

Các kích thước

Gạch tự chèn lục giác
Gạch tự chèn lục giác

Kích thước: 

Gạch tự chèn zic zac Era C02
Gạch tự chèn zic zac Era C02

Kích thước 225xx112x60

Gạch tự chèn chữ nhật Era C01
Gạch tự chèn chữ nhật Era C01

Kích thước 200x100x60

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ECO BRICK